943 000 833

Patrocionios Caja Laboral Baskonia, Bizkaia Bilbao Basket y Lagun Aro Gipuzkoa Basket